Tworzenie nowej wiadomości

Szukasz możliwości kontaktu z innymi użytkownikami? Portal e-peers udostępnia kilka sposobów na przesłanie wiadomości do innego użytkownika. Poniżej zaprezentowane dwa najpopularniejsze z nich:

 1. Skrzynka wiadomości.

  W celu przejścia do tworzenia nowej wiadomości w skrzynce wiadomości należy kliknąć przycisk „Skrzynka” znajdujący się po lewej stronie okna przeglądarki i przejść do strony „Nowa wiadomość”.

  nowa-wiadomoscRys. 1. Strona nowej wiadomości

  Pole adresata jest wyszukiwarką użytkowników serwisu. Po wpisaniu imienia i danych użytkownika, do którego masz zamiar wysłać wiadomość, możesz wybrać jego profil z listy rozwijanej i dodać do listy adresatów. Powielając tę czynność jest możliwość dodania większej liczby osób do pola adresatów wiadomości.

  wyszukiwarka-nowe-wiadomosciRys. 2. Dodawanie adresatów wiadomości.

  W sytuacji, gdy adresaci wiadomości zostali dodani do stworzonej przez użytkownika grupy, można zastosować opcję wyboru grupy, która ma otrzymać wiadomość. Po prawej stronie pola adresatów wiadomości znajduje się lista rozwijana „Wybierz grupę”, w której znajdują się wszystkie stworzone przez Ciebie grupy użytkowników. Po wprowadzeniu adresatów, tematu oraz treści wiadomości należy kliknąć przycisk „Wyślij wiadomość” znajdujący się pod polem treści.

 2. Profil użytkownika

  Drugą możliwością przesłania wiadomości za pomocą portalu e-peers jest odwiedzenie profilu użytkownika, do którego ma zostać zaadresowana wiadomość. Jeśli użytkownik nie został wcześniej dodany do kontaktów, w celu wyszukania jego profilu należy skorzystać z głównej wyszukiwarki portalu e-peers, znajdującej się w prawym górnym rogu okna przeglądarki, a następnie kliknąć przycisk „Wyślij wiadomość” znajdujący się w lewym dolnym rogu białego pola wizytówki.

  profil-nowa-wiadomoscRys. 3. Wysyłanie wiadomości za pomocą profilu użytkownika

  Po kliknięciu przycisku „Wyślij wiadomość” system przenosi użytkownika do strony nowych wiadomości. Pole odbiorców zostało uzupełnione automatycznie.

  profil-strona-nowej-wiadomosciRys. 4. Strona nowej wiadomości z automatycznie uzupełnionym polem odbiorców

  Po uzupełnieniu listy odbiorców oraz wprowadzeniu wszystkich informacji, które miała zawierać wiadomość należy kliknąć przycisk „Wyślij wiadomość znajdujący się po prawej stronie pod polem treści wiadomości.

You may also like...