Strona skrzynki wiadomości

Portal e-peers posiada skrzynkę wiadomości, za pomocą której kontaktuje się z użytkownikami serwisu. Pozwala ona również na wymianę wiadomości pomiędzy użytkownikami portalu. Aby przejść do skrzynki wiadomości należy kliknąć przycisk „Skrzynka” znajdujący się w menu po lewej stronie okna przeglądarki.

skrzynkaRys. 1. Skrzynka wiadomości

Skrzynka wiadomości składa się z następujących stron:

 1. Nowa wiadomość – strona z pomocą której można stworzyć nową wiadomość dla dowolnego użytkownika serwisu,
 2. Odebrane – strona, na której można zapoznać się ze wszystkimi otrzymanymi w serwisie wiadomościami. Strona odebranych dzieli się na następujące zakładki:
  • Użytkownicy – w tej zakładce znajdują się wszystkie wiadomości otrzymane od innych użytkowników portalu,
  • Dostawcy – wiadomości otrzymane od dostawców usług, m. in. szkoleń, e-booków, książek, itp.,
  • Badania – w tym miejscu znajdują się wszystkie wiadomości dotyczące badań, w których użytkownik bierze udział, m, in. zaproszenia do badań, informacje o rozpoczęciu i zakończeniu badania, itp.,
  • Systemowe – zakładka przeznaczona na wszelkiego rodzaju powiadomienia systemowe,
 3. Wysłane – strona zawiera historię wszystkich wiadomości wysłanych w obrębie serwisu e-peers,
 4. Kosz – strona ze wszystkimi usuniętymi wiadomościami. Tak samo jak strona wiadomości odebranych, ta również podzielona jest na następujące zakładki:
  • Użytkownicy,
  • Dostawcy,
  • Badania,
  • Systemowe.

You may also like...