Rodzaje wiadomości w serwisie

W portalu e-peers wyróżniamy cztery kategorie wiadomości:

 1. Użytkownicy – są to wiadomości przesyłane pomiędzy użytkownikami serwisu,
 2. Dostawcy – wiadomości otrzymywane od dostawców usług i produktów sprzedawanych za pośrednictwem serwisu e-peers, m. in. informacje o płatnościach za wykupione usługi, e-booki czy książki,
 3. Badania – wiadomości na temat badań, w których użytkownik bierze udział, m, in.:
  • zaproszenia do badań,
  • dodanie do grona obserwatorów w badaniu,
  • informacje o rozpoczęciu i zakończeniu badania,
  • informacja o zbliżającym się terminie zakończenia badania,
  • informacja o konieczności wskazania obserwatorów badania,
  • itp.
 4. Systemowe – wiadomości generowane przez system informujące o różnych działaniach dotyczących użytkownika, np. dodanie użytkownika do grona obserwowanych itp.

You may also like...