Odpowiadanie na wiadomość

Jak odpowiedzieć na otrzymaną wiadomość w serwisie e-peers?

Funkcję odpowiadania na wiadomości posiadają tylko wiadomości otrzymane od innych użytkowników serwisu. Wiadomości dotyczące badań, dostawców oraz systemowe nie posiadają tej opcji.

Po zapoznaniu się z treścią wiadomości na stronie wiadomości odebranych należy kliknąć przycisk „Odpowiedz”.

wiadomosc-odpowiedzRys. 1. Widok odebranej wiadomości

Po kliknięciu przycisku pojawi strona odpowiedzi na wiadomość.

odpowiedz-na-wiadomoscRys. 2. Odpowiedź na wiadomość

System uzupełnia automatycznie pola nadawcy i tematu oraz umieszcza w treści odpowiedzi kopie otrzymanej wiadomości. W sytuacji, gdy nie ma potrzeby umieszczania kopi treści można ją usunąć z wiadomości.

Po wprowadzeniu wszystkich informacji należy kliknąć przycisk „Wyślij wiadomość”.

You may also like...